Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Phú Yên
Lượt xem: 2474

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên và môi trường được thành lập tại quyết định số 1111-2002/QĐ-UBND, ngày 24/4/2002 của UBND tỉnh Phú Yên V/v tách Trung tâm kỹ thuật đo đạc thông tin lưu trữ địa chính thuộc Sở Địa chính.

 1. Trụ sở làm việc:

Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, P9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Người đại diện: Ông Mai Tấn Lộc – Giám đốc

Ông Cao Thanh Kỳ  – Phó Giám đốc

 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, là đơn vị dự toán độc lập, tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên; có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát về tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; thực hiện nhiệm vụ về đo đạc lưới tọa độ, độ cao chuyên dùng các cấp, thành lập bản đồ địa chính, địa hình, địa giới hành chính các loại tỷ lệ, lập và in các loại bản đô chuyên ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên đất đai, môi trường, nước, khoáng sản.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng đế hoạt động, có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chê độ, chính sách đối với số lượng người làm việc và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn:
 • Điều tra, khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật- Dự toán các dự án, công trình về lĩnh vực tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và hoạt động đo đạc bản đồ;
 • Tô chức thực hiện các công trình đo đạc tọa độ, độ cao chuyên dùng các cấp; đo đạc lập bản đồ địa chính, địa hình, địa giới hành chính các loại tỷ lệ, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính;
 • Điều tra cơ bản và dự báo biến động đất đai, định giá đất (xác định giá đất cụ thể);
 • Đo đạc, thành lập bản đồ các loại tỷ lệ phục vụ công tác lập phương án bôi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án, công trình; phục vụ thi công công trình: Giao thông, thủy lợi, điện, nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp;
 • 2.1.Phòng Tổ chức – Kế hoạch tài chính:Có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và kế toán, nhân viên giúp việc.

Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác quản lý về tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; tổng hợp, báo cáo; kế hoạch, tài chính- hành chính quản trị, văn thư; thực hiện các chương trình, dự án theo chỉ đao của Giám đốc Trung tâm.

 • 2.2.Phòng Quy hoạch- Đo đạc bán đồ:Có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, viên chức giúp việc và Bộ phận sản xuất.

Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Trung tâm thực hiện các hoạt đông tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ.

 • 2.3.Phòng Môi trường, Nước, Khoảng sản:Có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, viên chức giúp việc và Bộ phận sản xuất.

Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Trung tâm thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản.

3. Biên chế

Số lượng người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định trong tổng số lượng người làm việc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã được ƯBND Tỉnh giao. Việc quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện theo quy định của pháp luật.

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1