ĐÁNH GIÁ KHẢO SÁT VỀ THỰC HIỆN TTHC
Lượt xem: 250

MÃ QR PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

anh tin bai

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7CsxmWCnBlHE4FXzOaiPKQ1nglJ74hZJZ4F3Sp7FWGCSNlg/viewform


MÃ QR PHIẾU KHẢO SÁT 1165 SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

anh tin bai

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeux_uVJZExZIghgeQzZOOJld-uJXig577lBKZAoEbFjc-UjQ/viewform

 

Email: motcuastnmtpy@gmail.com
image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1