Thông báo số 15/TB-STNMT ngày 13/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên Về lịch tiếp công dân năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 2085

Căn cứ Căn cứ Luật Tiếp công dân 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 15/11/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-STNMT ngày 24/01/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau: 

I. Lịch tiếp công dân .

1.Tiếp công dân của Giám đốc Sở

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề) và tiếp công dân đột xuất theo quy định của pháp luật. Trường hợp Giám đốc Sở không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo kết quả tiếp công dân với Giám đốc Sở.

2. Tiếp công dân thường xuyên

Chánh Thanh tra Sở và công chức được phân công tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong năm. 

II. Thời gian và địa điểm tiếp công dân

 1. Thời gian

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Địa điểm:

Tại Phòng Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 62A Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và công dân biết./. 

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1