Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2024
Lượt xem: 496

Sáng ngày 06/01/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Tham dự có đồng chí Lê Thanh Tùng- Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

anh tin bai

Chương trình văn nghệ tại hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2023, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức luôn được Công đoàn Sở quan tâm mật thiết; Công đoàn đã phối hợp Đảng ủy Sở quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”. Qua đó, nhận thức về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đa số công chức, viên chức và người lao động từng bước được nâng cao. Việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, kỷ luật kỷ cương hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác cải cách hành chính… đều được thực hiện nghiêm túc. Kết quả thực hiện các lĩnh vực quản lý chuyên ngành như đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu và khí tượng thủy văn, công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đều được thực hiện khá toàn diện. Trong năm qua, phong trào thi đua trong đơn vị cũng có những chuyển biến tích cực, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết Hội nghị đề ra.

anh tin bai

Đ/c Đặng Ngọc Anh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, GĐ Sở phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện đạt thành tích cao. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nghiêm các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chuyên ngành. Song song đó tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước các cấp và các quy định của Đảng cấp trên. Tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, kịp thời tổng kết các phong trào thi đua, khích lệ tinh thần công chức, viên chức và người lao động và xây dựng cơ quan vững mạnh hơn trong năm 2024.

anh tin bai

 Đ/c Nguyễn An Phú, Phó GĐ Sở thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

Tại Hội nghị cũng đã thẳng thắng nhìn nhận những hạn chế khuyết điểm, cùng nhau thảo luận, góp ý xây dựng để đưa ra những giải pháp mang tính lâu dài để thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả hơn; đại diện lãnh đạo Sở cùng Ban chấp hành công đoàn đã ký giao ước thi đua.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thái Hòa- Phó GĐ Sở, CT Công đoàn thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Anh- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể đơn vị đã đạt được. Đồng chí cũng yêu cầu khắc phục những tồn tại để năm 2024 đạt kết quả cao hơn. Trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được như đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên…

Dịp này, có nhiều tập thể, cá nhận được khen tặng các danh hiệu thi đua. Trong đó có 18 Tập thể lao động tiên tiến, 02 Tập thể lao động xuất sắc, 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 82 cá nhân được GĐ Sở tặng giấy khen; Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 88 cá nhân được Công đoàn Sở tặng giấy khen cùng nhiều danh hiệu khác như Lao động tiên tiến, Đoàn viên công đoàn xuất sắc, Giỏi việc nước đảm việc nhà.../.

anh tin bai

Các cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị.

 

 

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1