Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2023
Lượt xem: 1815

Chiều ngày 03/1/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự có đ/c Đặng Ngọc Anh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở; đ/c Nguyễn Thái Hòa- Phó GĐ Sở, CT Công đoàn cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2022, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm mật thiết; phối hợp Đảng ủy Sở quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…Qua đó, nhận thức về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đa số công chức, viên chức và người lao động từng bước được nâng cao. Việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, kỷ luật kỷ cương hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác cải cách hành chính… đều được thực hiện nghiêm túc. Kết quả thực hiện các lĩnh vực quản lý chuyên ngành như đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu và khí tượng thủy văn, công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đều được thực hiện khá toàn diện. Trong năm qua, phong trào thi đua trong đơn vị cũng có những chuyển biến tích cực, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết Hội nghị đề ra.

Trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện đạt thành tích cao. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nghiêm các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chuyên ngành. Song song đó tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, kịp thời tổng kết các phong trào thi đua, khích lệ tinh thần công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2022, xây dựng cơ quan vững mạnh hơn trong năm 2023.

Tại Hội nghị cũng đã thẳng thắng nhìn nhận những hạn chế khuyết điểm, cùng nhau thảo luận, góp ý xây dựng để đưa ra những giải pháp mang tính lâu dài để thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả hơn. Trên tinh thần dân chủ, Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2023- 2024 và đại diện lãnh đạo Sở cùng Ban chấp hành công đoàn đã ký giao ước thi đua.

Dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhận được khen tặng các danh hiệu thi đua như Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Lãnh đạo Sở tặng giấy khen, Lao động tiên tiến, Đoàn viên công đoàn xuất sắc, Giỏi việc nước đảm việc nhà…./.

Dưới đây một số Hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1