THÔNG BÁO số: 03/TB-TTPTQĐ, ngày 19/4/2021 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất –Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên V/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án: Khu nhà ở tại các lô đất ký hiệu 1, 2, 3, phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Lượt xem: 2005

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên: số 868/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 “V/v Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 1, phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”; số 867/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 “V/v Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 2, phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”; số 900/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 “V/v Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3, phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”;

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực hiện công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Thông báo số 02/TB-TTPTQĐ ngày 13/4/2021. Đến hết ngày 16/4/2021, có 03 đơn vị đăng ký tham gia tổ chức đấu giá các khu đất nêu trên.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của đơn vị và kết quả kiểm tra đối chiếu năng lực tổ chức đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá:

a) Khu đất ký hiệu 1:

– Tổng diện tích khu đất: 16.095,81m2.

– Giá khởi điểm: 444.904.743.500 đồng.

* Số đơn vị đăng ký tổ chức đấu giá: 01 đơn vị (Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sài Thành)

* Đơn vị được chọn: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sài Thành.

b) Khu đất ký hiệu 2:

– Tổng diện tích khu đất: 15.895,28 m2.

– Giá khởi điểm: 435.140.837.000 đồng.

* Số đơn vị đăng ký tổ chức đấu giá: 01 đơn vị (Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín)

* Đơn vị được chọn: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín.

c) Khu đất ký hiệu 3:

– Tổng diện tích khu đất: 16.045,49 m2.

– Giá khởi điểm: 442.485.010.000 đồng.

* Số đơn vị đăng ký tổ chức đấu giá: 01 đơn vị (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên)

* Đơn vị được chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo để các tổ chức đấu giá được lựa chọn biết, thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định./.

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1