Thông báo số 02/TB-TTPTQĐ ngày 13/4/2021 của Trung tâm Phát triển Quỹ Đất-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 2084

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tố chức đấu giá tài sản như sau:

 • Ngưòi có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
 • Chi tiết về tài sán đấu giá: số khu đất đấu giá: 03 khu đất (Dự án: Khu nhà ở tại các lô đất ký hiệu 1, 2, 3, phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yen).
 • a) Khu đất kỷ hiệu 1:
 • Tổng diện tích khu đất: 16,095,81m2.
 • Giói hạn tiếp cận:

+ Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Văn Huyên rộng 16m.

+ Phía Tây : Giáp đường Hùng Vương rộng 42m.

+ Phía Nam : Giáp đường Võ Trứ rộng 16m.

+ Phía Bắc : Giáp đường số 14 rộng 40m.

 • Loại đất: Đất ở tại nông thôn
 • Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở.
 • Thời hạn sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.
 • Giá khởi điểm: 444.904.743.500 đồng.
 • b) Khu đất kỷ hiệu 2:
 • Tổng diện tích khu đất: 15.895,28 m2.
 • Giói hạn tiếp cận:

+ Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Văn Huyên rộng 16m.

+ Phía Tây : Giáp đường Hùng Vương rộng 42m.

+ Phía Nam : Giáp đường 7A rộng 16m.

+ Phía Bắc : Giáp đường Võ Trứ rộng 16m.

 • Loại đất: Đất ở tại nông thôn
 • Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở.
 • Thời hạn sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.
 • Giá khởi điểm: 435.140.837.000 đồ
 • c) Khu đất kỷ hiệu 3:
 • Tổng diện tích khu đất: 16.045,49 m2.

Giới hạn tiếp cận:

+ Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Văn Huyên rộng 16m.

+ Phía Tây : Giáp đường Hùng Vương rộng 42m.

+ Phía Nam : Giáp đường Trần Nhân Tông rộng 25m.

+ Phía Bắc : Giáp đường 7A rộng 16m.

 • Loại đất: Đất ở tại nông thôn
 • Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ỏ’.
 • Thòi hạn sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.
 • Giá khởi điểm: 442.485.010.000 đồng.
 • Tiêu chí lựa chọn tô chức đấu giá tài sản: Tô chức đâu giá tài sản

đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Đâu giá tài sản năm 2016, bao gồm:

 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đôi với loại tài sản đấu giá;
 • Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (thế hiện qua hồ sơ năng lực);
 • Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù họp;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;
 • Các tiêu chí khác phù họp với tài sản đấu giá là quyền sử dụng đât.
 • Thòi gian, địa điếm nộp hồ sơ đăng ký:
 • Thòi gian: Từ ngày thông báo đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 16/4/2021.
 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên,
 • địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

* Ghi chủ: Các đơn vị cỏ thể đãng kỷ tổ chức đấu giá 01 hoặc nhiều khu đất. Mọi chi tiết xin liên hệ: 094.897.S300 (gặp anh An) hoặc 090.5S0.35 79 (gặp chị Hiệp).

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo để các tồ chức đấu giá biết, thực hiện đăng ký./

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1