Thông báo số 02/TB-TTPTQĐ ngày 13/4/2021 của Trung tâm Phát triển Quỹ Đất-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 1227

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tố chức đấu giá tài sản như sau:

 • Ngưòi có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
 • Chi tiết về tài sán đấu giá: số khu đất đấu giá: 03 khu đất (Dự án: Khu nhà ở tại các lô đất ký hiệu 1, 2, 3, phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yen).
 • a) Khu đất kỷ hiệu 1:
 • Tổng diện tích khu đất: 16,095,81m2.
 • Giói hạn tiếp cận:

+ Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Văn Huyên rộng 16m.

+ Phía Tây : Giáp đường Hùng Vương rộng 42m.

+ Phía Nam : Giáp đường Võ Trứ rộng 16m.

+ Phía Bắc : Giáp đường số 14 rộng 40m.

 • Loại đất: Đất ở tại nông thôn
 • Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở.
 • Thời hạn sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.
 • Giá khởi điểm: 444.904.743.500 đồng.
 • b) Khu đất kỷ hiệu 2:
 • Tổng diện tích khu đất: 15.895,28 m2.
 • Giói hạn tiếp cận:

+ Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Văn Huyên rộng 16m.

+ Phía Tây : Giáp đường Hùng Vương rộng 42m.

+ Phía Nam : Giáp đường 7A rộng 16m.

+ Phía Bắc : Giáp đường Võ Trứ rộng 16m.

 • Loại đất: Đất ở tại nông thôn
 • Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở.
 • Thời hạn sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.
 • Giá khởi điểm: 435.140.837.000 đồ
 • c) Khu đất kỷ hiệu 3:
 • Tổng diện tích khu đất: 16.045,49 m2.

Giới hạn tiếp cận:

+ Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Văn Huyên rộng 16m.

+ Phía Tây : Giáp đường Hùng Vương rộng 42m.

+ Phía Nam : Giáp đường Trần Nhân Tông rộng 25m.

+ Phía Bắc : Giáp đường 7A rộng 16m.

 • Loại đất: Đất ở tại nông thôn
 • Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ỏ’.
 • Thòi hạn sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.
 • Giá khởi điểm: 442.485.010.000 đồng.
 • Tiêu chí lựa chọn tô chức đấu giá tài sản: Tô chức đâu giá tài sản

đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Đâu giá tài sản năm 2016, bao gồm:

 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đôi với loại tài sản đấu giá;
 • Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (thế hiện qua hồ sơ năng lực);
 • Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù họp;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;
 • Các tiêu chí khác phù họp với tài sản đấu giá là quyền sử dụng đât.
 • Thòi gian, địa điếm nộp hồ sơ đăng ký:
 • Thòi gian: Từ ngày thông báo đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 16/4/2021.
 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên,
 • địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

* Ghi chủ: Các đơn vị cỏ thể đãng kỷ tổ chức đấu giá 01 hoặc nhiều khu đất. Mọi chi tiết xin liên hệ: 094.897.S300 (gặp anh An) hoặc 090.5S0.35 79 (gặp chị Hiệp).

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo để các tồ chức đấu giá biết, thực hiện đăng ký./

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 490
 • Trong tuần: 1,581
 • Tất cả: 374,080