Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019
Lượt xem: 2766

 Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương tập trung nguồn lực triển khai thực hiện dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019.
Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, nội dung kiểm kê đất đai năm 2019 phải xác định được diện tích của tất cả các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 theo quy định của Thông tư số 27/2017/TT-BTNMT và Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng phần mềm TK online và TK Desktop  để cập nhật số liệu kiểm kê đảm bảo chính xác, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.
Với tinh thần nỗ lực, khẩn trương, đến nay kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, phê duyệt và công bố tại Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2021. Kết quả kiểm kê đất đai phản ánh một số nét nổi bật của công tác quản lý, sử dụng đất đai trong 5 năm qua, đặc biệt là diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng tăng, cơ cấu sử dụng giữa các loại đất nông nghiệp có sự thay đổi tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao; đất phi nông nghiệp tăng thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm cho phát triển kinh tế, xã hội ổn định, bền vững…


Tác giả bài viết: 
Phòng Tổng hợp-VPTC
 Nguồn tin: GDLA

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1