Kế hoạch về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung tại Kế hoạch số 474/KH-VPĐKĐĐ ngày 05/4/2024 và Kế hoạch số 501/KH-VPĐKĐĐ ngày 09/4/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai.
Lượt xem: 100
Kế hoạch số 685/KH-VPĐKĐĐ, ngày 17/5/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung tại Kế hoạch số 474/KH-VPĐKĐĐ ngày 05/4/2024 và Kế hoạch số 501/KH-VPĐKĐĐ ngày 09/4/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Xem thông tin chi tiết KH 685 tại flile đính kèm: Tải về

Đính kèm KH 474 tại: Tải về

Đính kèm KH 501 tại: Tải về

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1