Công khai Giấy phép môi trường dự án Nâng cấp, sửa chữa lò mổ gia súc, gia cầm thành phố Tuy Hòa của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa.
Lượt xem: 113

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, khoản 4, khoản 5 Điều 102 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số chức năng giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường;

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai Giấy phép môi trường dự án Nâng cấp, sửa chữa lò mổ gia súc, gia cầm thành phố Tuy Hòa của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa.

Chi tiết nội dung tại file đính kèm: Tải về

 

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1