Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024
Lượt xem: 259

Sáng ngày 06/02, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Vũ Minh- Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đ/c Đặng Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy chủ trì cùng toàn thể đảng viên trong Đảng ủy Sở tham dự.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Vũ Minh- Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2023, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên được quan tâm thực hiện thường xuyên. Đảng ủy tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ…

Công tác tổ chức sinh hoạt chuyên hàng quý cơ bản được các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Việc sinh hoạt định kỳ của chi bộ được thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Trong năm qua, Đảng ủy Sở luôn quan tâm đến công tác quản lý đảng viên và tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới để bổ sung nguồn nhân lực trong Đảng. Qua đó đã cử 04 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; kết nạp 04 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt tỷ lệ 100%. Công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỷ luật Đảng luôn được quan tâm đúng mức.

anh tin bai

Đ/c Đặng Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên tham gia đã thảo luận, góp ý đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khắc phục, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và đưa ra các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Đảng cần đạt được.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Vũ Minh, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời yêu cầu Đảng ủy Sở, Cấp ủy các chi bộ cần tập trung làm rõ hơn một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024. Cụ thể như công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, rà soát lại các chỉ tiêu trong Nghị quyết đồng thời chủ động trong công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ tới…

anh tin bai

Tuyên dương các  tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Đ/c Đặng Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy cũng nhắc nhở đảng viên chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023./.

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1