Công khai Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Khai thác mỏ đất san lấp thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên của Công ty CP Đầu tư khoáng sản HQ Việt Nam.
Lượt xem: 100

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; khoản 4 Điều 102 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số chức năng giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường;

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Khai thác mỏ đất san lấp thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên của Công ty CP Đầu tư khoáng sản HQ Việt Nam.

Chi tiết nội dung tại file đính kèm: Tải về

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1