ý kiến, góp ý Báo cáo kết quả khảo sát và Thiết kế kỹ thuật – dự toán công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sông Hinh, huyện Tây Hòa và thị xã Sông Cầu

ý kiến, góp ý Báo cáo kết quả khảo sát và Thiết kế kỹ thuật – dự toán công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sông Hinh, huyện Tây Hòa và thị xã Sông Cầu

Tải file góp ý tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*