V/v Góp ý Kế hoạch và cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc giúp Trường trực HĐND, UBND Tỉnh tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

suadoidatdai

Sáng ngày 31/01/2013, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai Nghị quyết của UBTVQH và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Hạt – Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Trần Quang Nhất – PCT UBND Tỉnh, tham dự còn có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí chủ trì đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện, tham mưu UBND Tỉnh quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị:

– Trên cơ sở dự thảo Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), xin gửi đến các cơ quan nghiên cứu có văn bản góp ý, để hoàn thiện trình UBND tỉnh ký ban hành.

– Đề nghị các Đơn vị cử 01 đồng chí tham gia Tổ giúp việc giúp Trường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Do thời gian gấp, để việc trình UBND tỉnh kịp thời, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các Đơn vị có văn bản góp ý Kế hoạch và công văn cử người tham gia trước ngày 04 tháng 02 năm 2013.

Tài liệu liên quan đã được gửi đến các Đơn vị ở Hội nghị trực tuyến ngày 31/01/2013 tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Văn bản góp ý và công văn cử người có thể gửi qua Email, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Chi cục Quản lý đất đai – Sở TNMT (gặp đ/c Nguyễn Vũ Thụy, SĐT: 0909753635, Email: thuyqlddpy@gmail.com).

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*