V/v xác nhận mảnh trích đo địa chính thửa đất do đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ địa chính khác thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm.

Thông Báo số 399/TB-VPĐKĐĐ ngày 26/3/2020 V/v xác nhận mảnh trích đo địa chính thửa đất do đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ địa chính khác thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm.

Xem File Thông báo tại: Đây

ĐÍnh kèm Công văn số 368/STNMT-QLĐĐ ngày 24/02/2020 V/v Phúc đáp Báo cáo số 1544/BC-VPĐKĐĐ ngày 20/12/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai

Xem file Công Văn tại: Đây

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*