V/v báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và kế hoạch hanh động quốc gia về biến đổi khi hậu

Tải file 4900/UBND-KT ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Phú Yên và file 4643/BTNMT-BD0KH của Bộ TN*MT ngày 16/9/2019 tại: Đây

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*