Triển khai tuyên truyền Hướng dẫn số 24 – HD/BTGTU ngày 09/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

Công văn số: 2408//STNMT-VP, ngày 13/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Triển khai tuyên truyền Hướng dẫn số 24 – HD/BTGTU, ngày 09/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên.

 

Xem công văn số 2408 tại: Đây

Đính kèm Hướng dẫn số 24 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*