Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 3808/STNMT-TNN&KS, ngày 16/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai 

thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xem công văn số 3808 tại: Đây

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*