Triển khai thực hiện Thông tư 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 và Quyết định số 2361/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Công văn số: 4084/STNMT-VP, ngày 03/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2021/TT-BTNMT, ngày 27/9/2021 và Quyết định số 2361/QĐ-BTNMT, ngày 01/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xem công văn số 4084 tại: Đây

Đính kèm Thông tư số 16 tại: Đây

Đính kèm Quyết định số 2361 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*