Triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng Hội, Đoàn thể tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi gia đình và mỗi người dân. Phong trào cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của mọi người dân, nhất là trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Phong trào trên toàn địa phương. Cụ thể, chỉ đạo tất cả các cấp, các ngành, phối hợp với Mặt trận và đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và mọi người dân tham gia thực hiện Phong trào; Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân về vệ sinh nâng cao sức khoẻ, bảo đảm Phong trào được thực hiện một cách sâu rộng và bền vững; Chỉ đạo việc lựa chọn và quyết định lấy ngày nhất định trong tháng để huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, cơ quan, trường học, công sở tạo những thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân; Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe,…

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch liên ngành và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nhằm bảo đảm Phong trào được phát triển sâu rộng và duy trì một cách có hiệu quả; Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức phát động chiến dịch huởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (Ngày 02/7) theo các chủ đề ưu tiên để giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe,…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành liên quan chỉ đạo triển khai nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu liên quan đến vệ sinh và nâng cao sức khỏe của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015; Chỉ đạo việc cung cấp đủ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn sử dụng; Tiếp tục vận động người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà, không sử dụng phân tươi để bón cây trồng, nuôi thủy sản, xử lý phân, rác hợp vệ sinh. Thực hiện tốt vệ sinh trong nông nghiệp, bảo đảm thực phẩm cung cấp cho người dân được an toàn, vệ sinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới ô nhiễm môi trường; có kế hoạch cụ thể để từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh trong các khu công nghiệp, các làng nghề và khu vực dân cư nông thôn. Đặc biệt, có kế hoạch phát động phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

Sở Xây dựng phối hợp các ngành liên quan chỉ đạo việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các đô thị; đồng thời kiểm tra việc tổ chức lập và thực hiện quy hoạch cấp nước, thoát nước và quản lý chất thải rắn tại các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa vào giảng dạy 01 số nội dung chuyên đề liên quan về giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong nhà trường cho phù hợp với từng cấp học. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế triển khai tốt công tác y tế học đường, đẩy mạnh việc thông tin, giáo dục, truyền thông, giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên để tạo thói quen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe, góp phần xây dựng cộng đồng có nếp sống hợp vệ sinh, văn minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, bổ sung các tiêu chí về vệ sinh yêu nước vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các quy định trong hương ước, quy ước văn hóa của thôn, buôn, tổ dân phố. Khơi dậy những nét đẹp văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh; xóa bỏ dần các tập quán hủ tục, lạc hậu gây mất vệ sinh, không có lợi cho sức khỏe trong cộng đồng dân cư. Tuyên truyền và vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của Phong trào. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

8. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, các hoạt động thông tin cơ sở, hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mọi người dân tích cực tham gia các hoạt động của Phong trào.

Nguồn tin : phuyen.gov.vn

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*