Triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công văn số: 3915/STNMT-VP, ngày 23/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xem công văn 3915 tại: Đây

Đính kèm Thông tư 19 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*