Triển khai Công văn số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 và Công văn số 7317/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế

Công văn số: 2676/SYT-NVY, ngày 05/9/2021 của Sở Y tế Phú Yên Về việc Triển khai Công văn số
7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 và Công văn số 7317/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế.

 

Xem công văn 2676 tại: Đây

Đính kèm công văn 7316 tại: Đây

Đính kèm công văn 7317 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*