Triển khai Công văn số 5811/UBNDKGVX, ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh

 

Công văn số: 4031/STNMT-VP, ngày 30/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai công văn số 5811/UBNDKGVX, ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh.

 

Xem công văn số 4031 tại: Đây

Đính kèm công văn số 5811 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*