Triển khai Công văn số 2552/TCQLĐĐ-CSPC ngày 05/11/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai.

 

Công văn số: 3701/STNMT-VP, ngày 09/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 2552/TCQLĐĐ-CSPC ngày 05/11/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai.

 

Xem công văn số 3701 tại: Đây

Đính kèm công văn số 2552 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*