Triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

 

Công văn số: 3266/STNMT-VP, ngày 11/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

 

Xem công văn số 3266 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*