Tờ trình số : 11/TTr-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến về dự án, công trình cấp bách cần phải thu hối đất sớm vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế – xã hộ

Tờ trình số : 11/TTr-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến về dự án, công trình cấp bách cần phải thu hối đất sớm vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hối đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*