Tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh công chức Địa chính-Nông nghiệp-Tài nguyên& Môi trường cấp xã

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020 theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2016, sáng ngày 15/11/2016 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh Phú Yên tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Địa chính-Nông nghiệp-Tài nguyên & Môi trường cho công chức cấp xã.

hoctap1

hoctap2

Tham dự lớp bồi dưỡng có 88 cán bộ, công chức cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 15/11/2016 – 15/12/2016. Có 18 chuyên đề được báo cáo, bao gồm:

1. Quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất.

2. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

3. Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đo đạc và bản đồ địa chính.

4. Sử dụng bản đồ địa chính.

5. Chỉnh lý bản đồ địa chính.

6. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu-lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận

7. Đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận.

8. Thống kê – kiểm kê đất đai.

9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu tố về đất đai ở cơ sở.

10. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường cơ sở.

11. Thanh tra kiểm tra tài nguyên nước và khoáng sản ở cơ sở.

12. Khái quát chung về quản lý hành chính nhà nước.

13. Quản lý nhà nước về đất đai.

14. Quản lý môi trường về một số quy định về bảo vệ môi trường.

15. Quản lý môi trường cho vùng đồng bằng ven biển.

16. Quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

17. Quản lý nhà nước về khoáng sản.

18. Thảo luận.

Tổ chức lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ, công chức cấp xã nâng cao kỹ năng nghiệp vụ từ đó tham mưu tốt hơn cho UBND cấp xã trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp – Địa chính – Tài nguyên & Môi trường tại địa phương./.

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*