Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 976/BTNMT-TĐKT&TT-TNN ngày 02/3/2018 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 và công văn số 726/BTNMT-BĐKH ngày 13/02/2018 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2018;

Để hướng ứng 02 sự kiện quan trọng này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thi xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai các hoạt động phù hợp để hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 như: Tổ chức tọa đàm, triển lãm, cuộc thi với chủ đề tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước…

Chi tiết tại đây.

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*