thử nghiệm

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên tình hình dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp trước nguy cơ đó; Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai đến toàn thể người dân, doanh nghiệp cách thức thực hiện đăng ký theo nhu cầu về hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định (tách thửa, nhập thửa, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…...) trên môi trường mạng như sau:

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Người dân, doanh nghiệp có nhu cầu cần được cung cấp thông tin dữ liệu đất đai vui lòng điền vào mẫu tại đây:

MẪU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Mọi thắc mắc liên hệ: Nguyễn Thị Quốc Trà (097 2421630).

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*