THÔNG TƯ SỐ: Số: 08/2013/TT-TTCP V/v Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

THÔNG TƯ Số: 08/2013/TT-TTCP Ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ V/v Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.

Tải Thông tư 08/2013/TT-TTCP Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*