Thông tư số : 65/2014/TT-BTNMT ngày 29/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về định mức kinh tế – Kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường

Thông tư số : 65/2014/TT-BTNMT ngày 29/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về định mức kinh tế – Kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường

Tải file tại Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*