Thông tư số: 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy trình Định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư số: 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy trình Định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Tải file thông tư số 45 tại: Đây

Tải file Quy trình định mức KTKT tại: Đây

Tải file biểu mẫu tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*