Thông tư số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế họach bảo vệ và phát triển rừng giai đọan 2011-2020 theo quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013 “Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế họach bảo vệ và phát triển rừng giai đọan 2011-2020 theo quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ”

TTLT10.pdf

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*