Thông tư số: 09/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tải file Thông tư số 09/TT-BTNMT tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*