Thông báo về việc thu hồi GCN số BĐ 810954 do UBND TP Tuy Hòa cấp ngày 08/10/2012 cho ông Chế Hữu Đức và Trần Thị Thu Thủy.

Thông báo số: 1913/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 01/10/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ  810954 do UBND TP Tuy Hòa cấp ngày 08/10/2012 cho ông Chế Hữu Đức và Trần Thị Thu Thủy.

 

 

Xem Thông báo 1913 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*