THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh

THÔNG BÁO số 243/TB-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh

Xem file tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*