Thông báo Về việc mời chào giá mua sắm hàng hóa thuộc Dự án: Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Thông báo số: 333/TB-STNMT, ngày 14/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc mời chào giá mua sắm hàng hóa Thuộc Dự án: Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Xem Thông báo số 333 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*