Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 635376, số vào sổ CH 01516 cấp ngày 10/2/2017 cho ông Trần Đức Dũng và Huỳnh Thị Hỏi.

 

Thông báo số: 2066/CNVPĐKĐĐ, ngày 18/10/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ TP. Tuy Hòa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 635376, số vào sổ CH 01516 cấp ngày 10/2/2017 cho ông Trần Đức Dũng và Huỳnh Thị Hỏi.

 

Xem Thông báo số 2066 tại: Đây

Đính kèm Quyết định số 24 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*