THÔNG BÁO về việc công bố số điện thoại đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên thông báo công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức. cá nhân trên địa bàn Tỉnh như sau:

1. Đồng chí Giám đốc Sở: Ông Đặng Ngọc Anh

Điện thoại cố định: 0257.3843215; Điện thoại di động: 0983443007

2.. Văn Phòng Sở:

– Văn phòng: Điện thoại cố định: 0257.3843495

– Đồng chí Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn An Phú

Điện thoại di động: 0979752549

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, phối hợp thực hiện

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*