Thông báo số: 938/TB-VPĐKĐĐ, ngày 15/7/2021 của Văn Phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: Khuyến cáo tỉnh trạng đo đạc, lập bản trích đo địa chính phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm trên địa bàn tỉnh

Tải file Thông báo số 938/TB-VPĐKĐĐ tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*