THÔNG BÁO (SỐ: 82/TB-TTPTQĐ): Công khai việc tổ chức đấu giá QSDĐ khu đất thu hồi CHXD An Phú cũ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Phương án đấu giá và tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với Khu đất thu hồi cửa hàng xăng dầu An Phú, thành phố Tuy Hòa; Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh V/v Điều chỉnh nội dung Phương án đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 31/8/2017.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá:

– Tên tài sản hoặc danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất: Khu đất thu hồi Cửa hàng xăng dầu An Phú tại Quốc lộ 1A, xã An Phú, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

– Vị trí : Khu đất tọa lạc tại Quốc lộ 1A, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Giới hạn tiếp cận:

+ Đông giáp:         Quốc lộ 1A (rộng 52 mét);

+ Tây giáp:           Đất chưa sử dụng;

+ Nam giáp:          Khu dân cư;

+ Bắc giáp:           Đường mòn hiện có

– Diện tích đất đấu giá:    858 m2

– Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD)

– Hình thức đấu giá: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 (năm mươi) năm.

+ Chức năng khu đất: Đất thương mại dịch vụ

+ Mật độ xây dựng: tối đa 60%

+ Chỉ giới đường đỏ: Cách tim Quốc lộ 1A là 26m

+ Chỉ giới xây dựng:

  • Mặt tiếp giáp Quốc lộ 1A: Cách chỉ giới đường đỏ 07m
  • Các mặt còn lại cách ranh giới khu đất tối thiểu 03m

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản đấu giá: từ ngày 26/9/2018 – 16/10/2018;

– Địa điểm xem tài sản đấu giá: xã An Phú, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

– Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/9/2018 đến 17 giờ 00, ngày 16/10/2018.

– Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

6. Giá khởi điểm của khu đất đấu giá (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản còn lại trên đất): 1.472.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/hồ sơ;

– Tiền đặt trước: 294.400.000đồng/hồ sơ

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

– Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên số: 5901.0000.312584 – Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Yên.

– Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Thời gian đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2018.

– Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

– Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (mẫu có tại Trung tâm);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức kinh tế); Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân (đối với hộ gia đình, cá nhân);

+ Báo cáo dự án đầu tư (có thể nộp bản tóm tắt) hoặc báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong đó nêu rõ tổng mức đầu tư (bao gồm tiền thuê đất trúng đấu giá) không thấp hơn 4.000.000.000đồng;

+ Văn bản cam kết thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết thực hiện đúng tiến độ đầu tư, quy mô dự án đã nêu trong báo cáo dự án đâuù tư (do người đứng đầu của tổ chức, người đại diện trước pháp luật của tổ chức hoặc chính cá nhân tham gia đấu giá ký tên), nộp cùng lúc khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện dự án đúng theo tiến độ, quy mô đã cam kết (trừ trường hợp bất khả kháng) thì sẽ bị thu hồi dự án, thu hồi đất mà không được hoàn trả bất kỳ khoản chi phí nào.

+ Văn bản chứng minh năng lực tài chính: Người tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính bằng nguồn vốn chủ sở hữu không thấp hơn 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng), bằng một trong các loại văn bản sau:

* Báo cáo tài chính năm liền kề trước của năm đấu giá (đã được kiểm toán độc lập-đối với tổ chức);

* Bảo đảm bằng số dư tiền gửi nhân hàng (có xác nhận của ngân hàng thương mại nơi gửi tiền);

* Bảo đảm bằng tài sản tương đương (có văn bản thẩm định giá trị tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc chứng thư thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá độc lập, những văn bản này phải còn hiệu lực ít nhất là 06 tháng);

* Văn bản chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải được ít nhất một tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng thương mại được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có cam kết bằng văn bản đảm bảo hỗ trợ nguồn vốn tín dụng không thấp hơn 3.000.000.000 đồng để thực hiện dự án khi trúng đấu giá. Trường hợp đã chứng minh năng lực tài chính của chủ sở hữu không thấp hơn tổng mức đầu tư 4.000.000.000 đồng thì không cần văn bản này.

– Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

– Bước giá tối thiểu: Không thấp hơn 1% giá khởi điểm.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*