THÔNG BÁO (SỐ: 81/TB-TTPTQĐ): Công khai việc tổ chức đấu giá tài sản khu đất thu hồi của Cty Lilama 45.3

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Phương án đấu giá và tổ chức thực hiện đấu giá QSDĐ đối với Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 tại đường Thăng Long, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh V/v Điều chỉnh nội dung Phương án đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 03/11/2017.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá:

– Tên tài sản hoặc danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Lilama 45.3 tại đường Thăng Long, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; có đặc điểm như sau:

– Vị trí: Khu đất tọa lạc tại đường Thăng Long (Đoạn từ đường 3 tháng 2 đến đường Trần Kiệt) phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Giới hạn tiếp cận:

+ Đông giáp       : Đường Thăng Long (rộng 42 m).

+ Tây giáp                   : Khu dân cư.

+ Nam giáp        : Khu dân cư.

+ Bắc giáp                   : Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

– Diện tích đấu giá: 6.952 m2.

– Loại đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC).

 Quy hoạch: (Theo Công văn số 913/SXD-QHKT ngày 10/8/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên).

+ Chức năng khu đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Mật độ xây dựng: 40 – 60%.

+ Số tầng công trình chính: 01 – 02 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 0,4 – 1,2 lần.

+ Khoảng lùi công trình:

Mặt tiếp giáp đường Thăng Long: Cách ranh giới khu đất tối thiểu 10m.

Các mặt còn lại cách ranh giới khu đất tổi thiểu 04 m.

– Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng công trình sản xuất phi nông nghiệp (SKC).

– Hình thức và thời hạn sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất theo dự án đầu tư nhưng không quá 50 (năm mươi) năm.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản đấu giá: từ ngày 26/9/2018 – 17/10/2018;

– Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi tọa lạc tài sản (đường Thăng Long, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

– Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/9/2018 đến 17 giờ 00, ngày 17/10/2018.

– Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

6. Giá khởi điểm của khu đất đấu giá: 6.055.000.000đ (Sáu tỷ không trăm năm mươi lăm triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ;

– Tiền đặt trước: 605.500.000 đồng/hồ sơ

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

– Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên số: 5901.0000.312584 – Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Yên.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/9/2018 đến 17giờ 00, ngày 16/10/2018.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

c) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Văn bản đề nghị tham gia đấu giá.

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức kinh tế); chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân).

(3) Báo cáo dự án đầu tư (có thể nộp bản tóm tắt) hoặc Báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong đó nêu rõ tổng mức đầu tư (bao gồm tiền thuê đất trúng đấu giá) không thấp hơn 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng).

(4) Văn bản cam kết thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết thực hiện đúng tiến độ đầu tư, quy mô dự án như đã nêu trên (do người đứng đầu của tổ chức, người đại diện trước pháp luật của tổ chức hoặc chính cá nhân tham gia đấu giá ký tên), nộp cùng lúc khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện dự án đúng theo tiến độ, quy mô đã cam kết (trừ trường hợp bất khả kháng) thì sẽ bị thu hồi dự án, thu hồi đất mà không được hoàn trả bất kỳ khoản chi phí nào.

(5) Văn bản chứng minh năng lực tài chính: Người tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính bằng nguồn vốn chủ sở hữu không thấp hơn 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng), bằng một trong các loại văn bản sau:

* Báo cáo tài chính năm liền kề trước của năm đấu giá (đã được kiểm toán độc lập-đối với tổ chức)..

* Bảo đảm bằng số dư tiền gửi ngân hàng (có xác nhận của ngân hàng thương mại nơi gửi tiền).

* Bảo đảm bằng tài sản tương đương (có văn bản thẩm định giá trị tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc chứng thư thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá độc lập, những văn bản này phải còn hiệu lực ít nhất là 06 tháng).

(6) Văn bản chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải được ít nhất một tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng thương mại được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có cam kết bằng văn bản đảm bảo hỗ trợ nguồn vốn tín dụng không thấp hơn 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng) để thực hiện dự án khi trúng đấu giá. Trường hợp đã chứng minh năng lực tài chính của chủ sở hữu không thấp hơn tổng mức đầu tư 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng) thì không cần văn bản này.

– Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

-Thời gian đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 26 tháng 10 năm 2018.

– Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

– Bước giá tối thiểu: Không thấp hơn 1% giá khởi điểm.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*