THÔNG BÁO (số: 79/TB-TTPTQĐ): Công khai việc tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Phương án đấu giá và tổ chức triển khai đấu giá QSDĐ khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với Khu đất dự án: Cửa hàng xăng dầu Km27+960 Quốc lộ 1D, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh V/v Điều chỉnh nội dung Phương án đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 31/8/2017.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã lựa chọn được Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín là đơn vị tổ chức cuộc đấu giá đối với lô đất nói trên. Ngày 26/9/2018; Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín đã tiến hành niêm yết công khai việc bán đấu giá tài sản theo quy định.

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

I. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

II. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

 

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất dự án Cửa hàng xăng dầu Km 27+960 tại thôn 4, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên như sau:

1) Vị trí thửa đất: Km 27+960 Quốc lộ 1D, tại thôn 4, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

2) Giới hạn khu đất:

Phía đông giáp      : Quốc lộ 1D (cách tim Quốc lộ 1D 27m)

PhíaTây giáp         : Đất trồng điều

Phía Nam giáp      : Đất bằng chưa sử dụng và đất trồng điều

Phía Bắc giáp        : Đất trồng cây lâu năm.

3) Diện tích đất: 2.000m2.

4) Quy hoạch: Xây dựng của hàng xăng dầu cấp 2 (thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 1156/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 về Phê duyệt quy hoạch, rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống của hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020; số: 1036/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 về Phê duyệt danh mục các của hàng xăng dầu được điều chỉnh, bổ sung, đưa ra khỏi Quy hoạch hệ thống của hàng xăng dầu; danh mục các điểm đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án của hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; số: 1540/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 về Phê duyệt danh mục các của hàng xăng dầu được điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống của hàng xăng dầu, các điểm đưa ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án của hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh).

5) Mục đích, hình thức cho thuê đất và thời hạn sử dụng đất:

a) Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ

b) Hình thức và thời hạn sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần thông qua đấu giá với thời hạn sử dụng đất là 50 (năm mươi) năm.

 

IV. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:

1. Giá khởi điểm: 3.500.000.000 đồng.

2. Tiền đặt trước:    700.000.000 đồng.

3. Tiền mua hồ sơ:       1.000.000 đồng.

4. Bước giá:               35.000.000 đồng.

 

V. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08h30’ ngày 02 tháng 11 năm 2018 tại số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

 

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

 

VII. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày tại Km 27+960 tại thôn 4, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày tại số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các tổ chức kinh tế trong nước (gọi chung là người tham gia đấu giá) có đủ năng lực về tài chính và điều kiện về kinh doanh xăng dầu; không vi phạm pháp luật về kinh tế đều được tham gia đấu giá; cụ thể:

– Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần theo quy định của Luật đất đai năm 2013; Phải là thương nhân có đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

– Mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá.

– Để có thời gian thẩm định điều kiện năng lực của người tham gia đấu giá, Người tham gia đấu giá phải nộp cho tổ chức đấu giá tài sản 01 (một) bộ hồ sơ đáp ứng các điều kiện tại Điểm 4.3, Khoản 4, Mục II. Hồ sơ đăng ký đấu giá của phương án đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Phú Yên và Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc điều chỉnh nội dung tại Điểm 4.3, Khoản 4, Mục II của phương án đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Phú Yên trước ngày mở cuộc đấu giá 7 ngày.

          4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày tại số 451 Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty trước ngày mở cuộc đấu giá.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*