Thông báo số: 481/TB-STNMT, ngày 07/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc mời đơn vị tư vấn tham gia công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên dịa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file tại:Đây

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*