Thông báo số: 46/TB-STNMT, ngày 05/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Về cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file tại: Đây

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*