Thông báo số: 30/TB-VPĐKĐĐ ngày 04/01/2021 của Văn Phòng Đăng ký đất đai-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

: Niêm yết công khai quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*