Thông báo số 280/TB-STNMT Về việc tham gia thực hiện công tác lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí đối với Dự án Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025

Thông báo số: 280/TB-STNMT, ngày 18/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tham gia thực hiện công tác lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí đối với Dự án Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.

 

Xem Thông báo 280 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*