Thông báo số: 275/TB-STNMT, ngày 11/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Thông báo số: 275/TB-STNMT, ngày 11/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. (Vị trí khai thác: Thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên)

Xem thông báo số 275 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*