THÔNG BÁO (SỐ: 18 /TB-TTPTQĐ, ngày 07/11/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên): Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất phía Bắc sân bay Tuy Hòa (đường Hùng Vương nối dài) tại phường Phú Đông, th

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Thông báo số 15/TB-PTQĐ ngày 19/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá đối với khu đất phía Bắc sân bay Tuy Hòa (đường Hùng Vương nối dài) tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo biên bản kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, tính đến 17 giờ 00 ngày 30/10/2018 có 03 đơn vị đăng ký gồm:

– Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

– Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

– Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện mở hồ sơ, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá, kết quả như sau:

1) Tổng số điểm chấm:

– Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản    : 10 điểm

– Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín   : 10 điểm

– Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt : 10 điểm

2) Chấm ưu tiên về thù lao dịch vụ đấu giá:

– Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: Thu 19% so với mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC (tương đương 11,2 triệu đồng) và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

– Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín: Thu 08 triệu đồng và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

– Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt: Thu 08 triệu đồng và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

3) Kết quả bốc thăm lựa chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá:

Do Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín và Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt có tổng số điểm chấm bằng nhau, đồng thời đề xuất hưởng thù lao dịch vụ (tại mục IV.1) bằng nhau và số điểm của Phần III (năng lực, kinh nghiệm, uy tín) bằng nhau (theo bộ tiêu chí kèm theo Thông báo 15/TB-TTPTQĐ ngày 19/10/2018). Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức cho 2 đơn vị bốc thăm để lựa chọn đơn vị được tổ chức đấu giá. Kết quả đơn vị trúng thăm tổ chức cuộc đấu giá là:

Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt – Địa chỉ: số 87 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để đơn vị được chọn tổ chức cuộc đấu giá biết, thực hiện ký kết hợp đồng và tổ chức công khai việc đấu giá theo quyết định đấu giá được cấp thẩm quyền phê duyệt./.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*