THÔNG BÁO số: 17/TTPTQĐ, ngày 27/12/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở TN&MT Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Chi tiết về tài sản đấu giá:

2.1. Số lô đất đấu giá: 10 khu đất (ký hiệu từ HH-01 đến HH-10)

2.2. Vị trí, địa điểm: Các khu đất tọa lạc tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vị trí ranh giới cụ thể các khu đất được xác định theo mảnh trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính số 1825/TLCL do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 18/4/2019.

2.3. Tổng diện tích tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: 32.956 m2.

2.4. Hiện trạng các khu đất là đất bằng chưa sử dụng (BCS), đã được san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật xung quanh hoàn chỉnh

2.5. Mục đích sử dụng đất thực hiện đấu giá: Đất thương mại dịch vụ (TMD).

2.6. Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

2.7.Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

2.8. Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (thuộc dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa – giai đoạn 1).

(Chi tiết theo phụ lục danh sách đính kèm Thông báo này)

3) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

– Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

– Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (thể hiện qua hồ sơ năng lực);

– Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

– Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất.

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 03/01/2020.

– Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: 094.136.1664 (gặp anh An) hoặc 090.580.3579 (gặp chị Hiệp).

Lưu ý: Tổ chức đấu giá tài sản có thể đăng ký tham gia tổ chức đấu giá một hoặc nhiều khu đất riêng lẻ theo khả năng thực hiện của đơn vị.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo để các tổ chức đấu giá biết, thực hiện đăng ký./.

PHỤ LỤC

THÔNG TIN CÁC KHU ĐẤT THÔNG BÁO CÔNG KHAI LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-PTQĐ ngày 27/12/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh)

 

STT Ký hiệu khu đất Địa điểm Diện tích (m2) Giới hạn tiếp cận

(Đông, Tây, Nam, Bắc –

Đ, T, N, B)

Mục đích sử dụng đất Hình thức thuê đất Thời hạn sử dụng đất Giá khời điểm Ghi chú
Giá đất

(đ/m2)

Thành tiền

(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Khu đất ký hiệu

HH-01

Góc Tây Nam giao đường Phan Chu Trinh và đường N1, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 4.613 Đ: đường Phan Chu Trinh rộng 42m

T: đường D6 rộng 15,5m

N: Khu đất HH-02

B: đường N1 rộng 15,5m

Đất thương mại, dịch vụ (TMD). Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá QSDĐ. 50 (năm mươi) năm 8.800.000 40.594.400.000 Thửa đất số 33
2 Khu đất ký hiệu

HH-02

Góc Tây Bắc giao đường Phan Chu Trinh và đường số 1, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 4.068 Đ: đường Phan Chu Trinh rộng 42m

T: đường D6 rộng 15,5m

N: đường số 1 rộng 25m

B: Khu đất HH-01

Đất thương mại, dịch vụ (TMD). Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá QSDĐ. 50 (năm mươi) năm 8.800.000 35.798.400.000 Thửa đất số 34
3 Khu đất ký hiệu

HH-03

Góc Tây Nam giao đường Phan Chu Trinh và đường số 1, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 2.929 Đ: đường Phan Chu Trinh rộng 42m

T: đường D6 rộng 15,5m

N: Khu đất HH-04

B: đường số 1 rộng 25m

Đất thương mại, dịch vụ (TMD). Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá QSDĐ. 50 (năm mươi) năm 8.800.000 25.775.200.000 Thửa đất số 35
4 Khu đất ký hiệu

HH-04

Đường Phan Chu Trinh, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 2.955 Đ: đường Phan Chu Trinh rộng 42m

T: đường D6 rộng 15,5m

N: Khu đất HH-05

B: Khu đất HH-03

Đất thương mại, dịch vụ (TMD). Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá QSDĐ. 50 (năm mươi) năm 8.000.000 23.640.000.000 Thửa đất số 36
5 Khu đất ký hiệu

HH-05

Đường Phan Chu Trinh, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 2.955 Đ: đường Phan Chu Trinh rộng 42m

T: đường D6 rộng 15,5m

N: Khu đất HH-06

B: Khu đất HH-04

Đất thương mại, dịch vụ (TMD). Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá QSDĐ. 50 (năm mươi) năm 8.000.000 23.640.000.000 Thửa đất số 37
6 Khu đất ký hiệu

HH-06

Góc Tây Bắc giao đường Phan Chu Trinh và đường số 2, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 3.156 Đ: đường Phan Chu Trinh rộng 42m

T: đường D6 rộng 15,5m

N: đường số 2 rộng 25m

B: Khu đất HH-05

Đất thương mại, dịch vụ (TMD). Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá QSDĐ. 50 (năm mươi) năm 8.800.000 27.772.800.000 Thửa đất số 38
7 Khu đất ký hiệu

HH-07

Góc Tây Nam giao đường Phan Chu Trinh và đường số 2, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 3.234 Đ: đường Phan Chu Trinh rộng 42m

T: đường D6 rộng 15,5m

N: Khu đất HH-08

B: đường số 2 rộng 25m

Đất thương mại, dịch vụ (TMD). Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá QSDĐ. 50 (năm mươi) năm 8.800.000 28.459.200.000 Thửa đất số 39
8 Khu đất ký hiệu

HH-08

Đường Phan Chu Trinh, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 2.955 Đ: đường Phan Chu Trinh rộng 42m

T: đường D6 rộng 15,5m

N: Khu đất HH-09

B: Khu đất HH-07

Đất thương mại, dịch vụ (TMD). Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá QSDĐ. 50 (năm mươi) năm 8.000.000 23.640.000.000 Thửa đất số 40
9 Khu đất ký hiệu

HH-09

Đường Phan Chu Trinh, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 2.955 Đ: đường Phan Chu Trinh rộng 42m

T: đường D6 rộng 15,5m

N: Khu đất HH-08

B: Khu đất HH-10

Đất thương mại, dịch vụ (TMD). Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá QSDĐ. 50 (năm mươi) năm 8.000.000 23.640.000.000 Thửa đất số 41
10 Khu đất ký hiệu

HH-10

Góc Tây Bắc giao đường Phan Chu Trinh và đường số 5, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 3.136 Đ: đường Phan Chu Trinh rộng 42m

T: đường D6 rộng 15,5m

N: đường số 5 rộng 25m

B: Khu đất HH-09

Đất thương mại, dịch vụ (TMD). Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá QSDĐ. 50 (năm mươi) năm 8.800.000 27.596.800.000 Thửa đất số 42

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*